Daghjemmet

Daghjem

Daghjem

Daghjemmet på Skovbo-Centeret er et tilbud til dig, som er ældre eller handicappet og bor hjemme.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at få bevilliget ophold i daghjemmet 1 - 5 dage om ugen. Der er 48 daglige pladser.

For at komme i daghjemmet skal du være bevilliget hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.