Visiteret dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret dagtilbud på Skovbo-Centeret er til dig, som er ældre eller handicappet og bor i eget hjem.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre, for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at blive bevilliget ophold til visiteret dagtilbud 1 - 5 dage om ugen. Der er 48 daglige pladser. For at komme i dagtilbuddet skal du være bevilget ophold hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.