Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Når du bor på Skovbo-centeret, har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Fællesfaciliteter for beboerne:

 • have med petanquebane 
 • udendørs træningsbane
 • cafeteria
 • spise- og dagligstue på afdelingerne
 • bibliotek
 • parcykler
 • centerbus
 • datastue
 • åbent dagcenter
 • festsal
   

Biblioteket ligger på 1. sal i daghjemmet. Elevator kan benyttes fra stueetagen.

Datastuen ligger i kælderen.

Der er mulighed for at deltage i andre aktiviteter på centeret.