Brugerråd

Brugerrådet

Brugerrådet

Brugerrådet består af et antal pensionister og efterlønnere i området, der benytter centrene.

Formålet er at:

  • følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for det enkelte centers geografiske område og sikre brugerne indflydelse på deres egen situation
  • fremme brugerens interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser brugerens ønsker og behov
  • give brugerne mulighed for indflydelse på centrenes drift og indhold
  • være medvirkende til, at der bliver skabt de bedst mulige rammer for samarbejde mellem brugere og personale
     

Brugerrådet har flere gange om ugen arrangementer for beboere, pensionister og ældre i området.

Brugerrådets vedtægter

Åben folder (Brugerrådets vedtægter)