Hjemmepleje

Pleje i eget hjem

Pleje i eget hjem

Ønsker du hjælp, skal du kontakte Esbjerg Kommunes Visitation.

Visitationen besøger dig efterfølgende, og sammen finder I ud af, hvilke behov du har for træning eller genoptræning, støtte, hjælp og eventuelle boligændringer m.v.

Du kan også henvende dig til os på dit lokale plejecenter, som kan være dig behjælpelig med kontakten til Visitationen.