Pårørende til en dement

Pårørende til en dement

Demens rammer en stor del af den danske befolkning, enten ved at man selv får en demenssygdom, eller også udvikler ens pårørende demens.

Familier med demens har stort behov for at få talt om de problemer, som det giver, når ens hverdagsliv bliver ændret med hukommelsesbesvær.

Det er ikke kun personen med demens, der oplever forandringer i hverdagen i forbindelse med udviklingen af en demenssygdom, det er også de nærmeste pårørende. Rigtigt mange pårørende yder i dag en betydelig og vigtig omsorgsindsats over for personer med demens. Opgaven som omsorgsgiver kan imidlertid være både fysisk og psykisk belastende for den pårørende. Pårørende til personer med demens skal anerkendes for den vigtige indsats, de yder, og have nem adgang til tilbud om hjælp.

Få besøg af en demenskoordinator

Esbjerg Kommune kan tilbyde et besøg af en demenskoordinator i dit eget hjem. En, der kan støtte op om de nødvendige forandringer i hverdagen. Som pårørende til en dement kan du opleve angst og usikkerhed for fremtiden:

  • Hvad sker der?
  • Hvor slemt bliver det?
  • Hvordan klarer jeg det?


Pårørende kan få skyldfølelse over at være nødt til at bestemme over et andet menneske. Oplevelsen af afmagt kender mange, og det er vigtigt at få talt med en anden om det.